Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΕ/1983 ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΑΞΕΩΣ ΣΣΕ/1983 Νο 1


Αγαπητοί Συμμαθητές,

Μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου της Τάξεως και την ανάθεση καθηκόντων, στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν, σας ενημερώνουμε για τις μέχρι τώρα ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου της Τάξεως:...