Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Οργάνωση Νέας Συνάντησης Συμμαθητών ΣΣΕ/83 στο ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΣΣΕ/83
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΗΝ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αγαπητοί Συμμαθητές,

Την 23 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα η συνάντησή μας, στην οποία, περίπου 35 συμμαθητές, πολλοί από τους οποίους συνοδεύονταν και από τις συζύγους τους, βρεθήκαμε και περάσαμε μια ευχάριστη βραδιά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράσθηκε ως επιθυμία από πολλούς συμμαθητές, η επανάληψή της.

Κατόπιν αυτού σας...