Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Νέα Συνάντηση Συμμαθητών στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα την 2 Σεπτεμβρίου 2017


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΣΣΕ/83
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΤΗΝ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αγαπητοί Συμμαθητές,

Σας υπενθυμίζουμε τη νέα συνάντηση συμμαθητών η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ΚΑΑΥ του Αγίου Ανδρέα, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017 και...