Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Συνάντηση Συμμαθητών στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα από 27-30 Σεπ. 2018 (ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Αγαπητοί συμμαθητές,

σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός των συμμετασχόντων ανέρχεται στους 62 συμμαθητές και στα 106 άτομα συνολικά.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας κρίνουμε σκόπιμο να γνωρίζετε τα παρακάτω:…

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Συνάντηση Συμμαθητών στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα από 27-30 Σεπ. 2018 (ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΣΣΕ/83
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Αγαπητοί συμμαθητές,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμό 22.2018 ανακοίνωσης του ΔΣ του Συνδέσμου της Τάξεως, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα της συνάντησης συμμαθητών στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα τροποποιείται όπως παρακάτω:...

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 4 ΝΟΕ 2018 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 23.2018

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΞΚΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1983
ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 4 ΝΟΕ 2018

Αγαπητοί Συμμαθητές,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 18.2018 ανακοίνωσης του ΔΣ του Συνδέσμου, για την πραγματοποίηση προσκυνηματικής επίσκεψης στο Άγιο Όρος, σας...