Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες για την δημιουργία ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ της Τάξεώς μας

Αγαπητοί συμμαθητές

Ως Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή επιθυμούμε, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις διαδικασίες για την δημιουργία ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ της Τάξεως μας.

Σκοπός της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής είναι να...
ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες έτσι ώστε να αποκτήσει ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΞΕΩΣ 1983 και να ορίσει την ημερομηνία ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ της Γενικής Συνέλευσης των μελών του για την ανάδειξη των ΟΡΓΑΝΩΝ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε το σύνολο της Τάξεως μας γι αυτή την πρωτοβουλία , προκειμένου να συμμετάσχουν στον Σύνδεσμο, έστω και ως απλά μέλη, όλοι οι συμμαθητές μας ανεξάρτητα του τόπου διαμονής των.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΣΥΣΤΑΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα για να ιδρυθεί ένας σωματείο (Σύνδεσμος στη δική μας περίπτωση ) απαιτείται να υποβληθούν:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ) υπογεγραμμένο από τουλάχιστον 20 άτομα τα οποία δηλώνουν την πρόθεση τους για την ίδρυση του Σωματείου.

3. Ορισμός Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής που συνοδεύεται από Δήλωση των μελών της ότι δεν στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

4. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, το οποίο για να είναι έγκυρο ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρει τον ΣΚΟΠΟ, την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΕΔΡΑ.

Επίσης πρέπει να αναφέρονται τα ΟΡΓΑΝΑ της διοίκησης του Σωματείου, τους ΠΟΡΟΥΣ του, οι ΟΡΟΙ με τους οποίους ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ η Συνέλευση των μελών, οι όροι ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ του Καταστατικού, καθώς και οι όροι ΔΙΑΛΥΣΗΣ αυτού και ο τρόπος της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης του Σωματείου.

Όλα τα ανωτέρω ,υποβάλλονται από δικηγόρο στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Αθηνών.

Στη συνέχεια αναμένεται η απόφαση του δικαστή που επικυρώνει το καταστατικό, την ιδρυτική πράξη και διατάσσει τη δημοσίευση της περίληψης του στον ημερήσιο Τύπο και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών καθώς και την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου.

Ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας συνήθως σε 1 με 2 μήνες).

Η εν λόγω απόφαση:

Α. κοινοποιείται στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (με δικαστικό επιμελητή).

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ περίληψη αυτής της απόφασης σε ΜΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ καθώς και στο ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ του Ταμείου νομικών.

Γ. Λαμβάνουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΦΜ από την Εφορία της έδρας του Συνδέσμου.

Δ. Τέλος ορίζεται ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ της πρώτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ προκειμένου να διεξάγει αρχαιρεσίες και προβεί στην εκλογή των ΟΡΓΑΝΩΝ του Συνδέσμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το προτεινόμενο Καταστατικό τα έσοδα του Συνδέσμου θα προέρχονται, κατ αρχήν, από τα ίδια τα μέλη με τη μορφή συνδρομής.

Η Προσωρινή Διοικούσα επιτροπή αποφάσισε να ενσωματώσει την συνδρομή εγγραφής (10€) και την ετήσια συνδρομή έτους 2016 (10€) σε μία και μόνο αρχική συνδρομή (10€) λαμβάνοντας υπ όψιν την Ελληνική πραγματικότητα.

Το κόστος για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ανέρχεται περίπου στα 500€ χωρίς την αμοιβή του δικηγόρου (ΔΩΡΕΑΝ).

Είναι τα χρήματα που απαιτούνται για το παράβολο κατάθεσης της ΑΙΤΗΣΗΣ, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για τις 2 κοινοποιήσεις και το κόστος των 2 δημοσιεύσεων.

Με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών θα κοινοποιηθούν ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ όλα τα κόστη μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ

Η ενημέρωση των συμμαθητών μας γίνεται από:

1. Το μπλοκ της Τάξεως «Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών ΣΣΕ Τάξεως 1983»: http://sse83.blogspot.gr/ και το e-mail: syndesmos.sse.1983@gmail.com. Επίσης όποιος θέλει να διαβάσει (ή να το «κατεβάσει»-download) το προσχέδιο του καταστατικού μπορεί να το δει ΕΔΩ: http://sse83.blogspot.gr/2016/04/1983_1.html ή ΕΔΩ: https://drive.google.com/file/d/0B36zF-gKh0KzOHhsLXZDeVBpRjA/view?usp=sharing.

2. Μέσω fb στο οποίο υπάρχει κλειστή Ομάδα με μέλη μόνο συμμαθητές της Τάξεως μας (ΣΣΕ ΤΑΞΗ 83).

Επίσης για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γιώργο Μπατσικώστα (fb: George M Batsikostas).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση της Κατάστασης με τα στοιχεία των συμμαθητών της Τάξεως μας.

2. Με το παρόν σας αποστέλλεται το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ σε μορφή Word για μελέτη - προτάσεις - τροποποιήσεις.

Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας μέχρι την Κυριακή 12 Ιουνίου στη συνέχεια αυτές θα συζητηθούν στις 15 Ιουνίου (ημέρα Σύσκεψης της Διοικούσης Επιτροπής), και θα ληφθούν τελικές αποφάσεις επί των προτάσεων οι οποίες θα ενσωματωθούν στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ενώ το αργότερο στις 27 Ιουνίου θα υποβληθεί η ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Αθηνών.

Υπ όψιν ότι για ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Οι προτάσεις σας επί του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ να αποσταλούν στον Αντιπρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής Άγγελο Σπαντίδο στο mail aggspan@gmail.com.

3. Συνεχίζεται η εγγραφή των μελών (με αντίστοιχη καταβολή της συνδρομής των 10€) από τον Ταμία μας.

Η εγγραφή των μελών θα ολοκληρωθεί την ημέρα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ με το σκεπτικό ότι δικαίωμα ψήφου αλλά και υποψηφιότητα συμμετοχής στα όργανα του Συνδέσμου έχουν όσοι είναι ενήμεροι ταμιακά.

Για διευκόλυνση των συμμαθητών εκτός Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κάνετε κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό του Προέδρου Σταύρου Χριστάκου, ενημερώνοντας είτε τον ίδιο είτε τον Ταμία της επιτροπής Γιώργο Χέλμη:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR 11 0171 9110 0069 1113 2941 674
(Σταύρος Χριστάκος)

4. Στις 4 Ιουνίου και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ στη πόλη του Βόλου όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους συμμαθητές εκτός Αθηνών σχετικά με τον Σύνδεσμο, να ακούσουμε τις δικές τους απόψεις / προτάσεις αλλά και να θυμηθούμε τα παλιά!!!!!!

5. Στις 15 Ιουνίου και ώρα 12.00 στη ΛΑΕΔ θα πραγματοποιηθεί Σύσκεψη της Διοικούσης Επιτροπής με αντικείμενο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τις προτάσεις των μελών επί του ΚΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Θα είναι ΑΝΟΙΚΤΗ για όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει.

Κλείνοντας θέλουμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για το ενδιαφέρον σας και να γνωρίζετε ότι είμαστε στη διάθεση σας τόσο για να λύσουμε απορίες σας όσο και για να ακούσουμε τις προτάσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου