Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

6η ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΔΕ (ΛΑΕΔ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 5 Ιουλίου 2016 στη ΛΑΕΔ σύσκεψη της ΠΔΕ με τα παρακάτω αποτελέσματα:

1. Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Καταστατικού του Συνδέσμου.

2. Η δικηγόρος κ. Παπατσώρη Πηνελόπη ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τις...
διαδικασίες κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, κατάθεση που θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 15 Ιουλίου 2016 παρουσία του Προέδρου και του Ταμία της ΠΔΕ.

3. Αποφασίστηκε ότι η επόμενη σύσκεψη της ΠΔΕ θα ορισθεί αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστή, (εκτιμώμενος χρόνος από 1-3 μήνες), με αντικείμενο σύσκεψης «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΟΥ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου