Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών 524/2016)


ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το από 30 Ιουνίου 2016 καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1983», με συνοπτικό τίτλο ΣΑ/ΣΣΕ 1983, που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα (οδός Γεωργίου Σταύρου αρ. 6).

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ: 1) τη δημοσίευση περίληψης σε μια ημερήσια εφημερίδα, που...
εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ), η οποία να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του από 30 Ιουνίου 2016 καταστατικού του ως άνω σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1983», με συνοπτικό τίτλο ΣΑ/ΣΣΕ 1983, που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα (οδός Γεωργίου Σταύρου αρ. 6) και 2) την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 30 Δεκεμβρίου 2016:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου