Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση για πρόσκληση μελών Συνδέσμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2/2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1983»...

Προσκαλεί

τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20:30 στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 Τα θέματα τα οποία θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση είναι τα παρακάτω:

            1.         Ο απολογισμός του ΔΣ για το έτος 2017.
            2.         Η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
            3.         Το πρόγραμμα δράσης του Συνδέσμου για το έτος 2018.
            4.         Άλλα θέματα τα οποία, από το Δ.Σ., θα κριθούν ότι πρέπει να τεθούν στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ευελπιστεί ότι θα υπάρξει η ανάλογη συμμετοχή, δεδομένου και του συνδυασμού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας με τη χοροεσπερίδα της Τάξεως, προκειμένου να επιτευχθεί απαρτία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου Αξιωματικών ΣΣΕ 1983

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου